Szkolenie dla podopiecznych GOPS w Gniewoszowie

Zapraszamy na szkolenie 16 lipca 2020 (czwartek) w godzinach 9.00-14.30

Zakres szkolenia:

9.00- 10.00 Warsztat dietetyczno-żywieniowy – Jak jeść dobrze na co dzień?

10.00-11.00 Warsztat ekonomiczny – domowy budżet pod kontrolą

11.00-11.30 Przerwa

11.30 – 12.30 O niemarnowaniu żywności – Nie wyrzucaj jedzenia

12.30 – 14.30 Warsztat kulinarny – Nowe pomysły na znane składniki

Prowadząca: Agata Szczebyło

MIEJSCE: Klub Seniora OSP Gniewoszów

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.


Zasady przeprowadzania zajęć stacjonarnych POPŻ