Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewoszów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na w gminnej ewidencji zabytków

Zarządzenie Nr 30/2024