Tydzień Bibliotek

Co roku od 2004 r, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek.

Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek to czas, w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników poprzez organizację okolicznościowych wydarzeń: spotkań, konferencji czy warsztatów. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2021 odbywa się pod hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Tydzień ten rozpoczyna się 8 maja Dniem Bibliotekarza i Bibliotek.

Drodzy Bibliotekarze! W dniu Waszego święta życzymy Wam więcej czytelników niż książek, a także radości i satysfakcji z pracy i tego, byście nigdy nie zapominali, jak ważne i cenne jest to, co robicie!