Uczczono 190 rocznicę Bitwy pod Gniewoszowem

Nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku przeciwko Imperium Rosyjskiemu wybuchło polskie powstanie narodowe. Powstanie to nazwane Listopadowym trwające ponad 10 miesięcy było jednym z większych zrywów narodowościowych w historii Polski. Wymierzone ono było przeciw największej potędze militarnej Europy – Rosji. Jedną ze znanych bitew powstania listopadowego była „Bitwa pod Gniewoszowem” – stoczona w okolicach Gniewoszowa 9 sierpnia 1831 roku.

Dnia 8 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 w 190 rocznicę Bitwy pod Gniewoszowem, 191 lat od wybuchu Powstania Listopadowego, w kościele p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie, oddano hołd bohaterom walk niepodległościowych. We Mszy Świętej w intencji ojczyzny oraz w hołdzie poległym uczestnikom Powstania Listopadowego, Styczniowego oraz I i II wojny światowej uczestniczyli: Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów, podkom. Artur Leszczyński Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Paweł Kibil Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki Letnisko oraz mieszkańcy i goście.

Po Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Jarosława Jędrzejewskiego proboszcza parafii p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie, który wygłosił piękną i wyjątkową homilię, nawiązując do historycznych wydarzeń oraz upamiętniania ich, krótki program słowno-muzyczny przedstawili członkowie Klubu Senior + z Gniewoszowa.

Następnie uczestnicy uroczystości na czele z żołnierzami 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, przeszli na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się druga część uroczystości prowadzona przez Danutę Błażyńską pracownika do spraw promocji w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie. Uroczystości na cmentarzu uświetnili przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej WARKA, którzy przybyli w mundurach z okresu Powstania Listopadowego.

Po krótkiej modlitwie odmówionej w intencji poległych pod przewodnictwem ks. Jarosława Jędrzejewskiego głos zabrał wójt Marcin Gac, który w swoim wystąpieniu powiedział „dziś możemy tylko pamiętać o tych, dzięki którym Polska jest niepodległa, przekazywać jej kultywowanie młodym pokoleniom, i każdego roku oddawać hołd tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość” przypomniał słowa z homilii, „iż wolność nie jest dana nam na zawsze, każdego dnia powinniśmy o tym pamiętać”.

Po zakończonych przemówieniach nastąpiło składanie kwiatów. Jako pierwszy wiązankę w imieniu władz samorządowych złożył Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów wraz z Maciejem Baranem Przewodniczącym Rady Gminy, następnie wiązanki składali przedstawiciele poszczególnych delegacji:

 • delegacja Sołectwa Oleksów,
 • delegacja Sołectwa, Sarnów
 • delegacja Sołectwa, Sławczyn
 • delegacja Sołectwa Mieścisko,
 • delegacja Sołectwa Wólka Bachańska,
 • delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”,
 • delegacja zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie,
 • delegacja Klubu Senior + w Gniewoszowie
 • delegacja Sołectwa Borek,
 • delegacja Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”,
 • delegacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej WARKA

Po części oficjalnej na uczestników uroczystości czekały smakowite ciasta przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Borku i Stowarzyszenie”Lepsza Gmina Gniewoszów” oraz bigos przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Oleksowie, którym gorąco dziękujemy.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim za udział w uroczystościach, które odbyły się w hołdzie bohaterom, za udział we Mszy Świętej, delegacjom za złożenie kwiatów, Klubowi Senior + za wzruszającą część artystyczną, przedstawicielom grup rekonstrukcyjnych za uświetnienie naszych uroczystości, dziękuję również żołnierzom 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu za asystę honorową.

Podziękowania za pomoc kierujemy także, do druhów z OSP Sarnów, policjantów z Komisariatu w Gniewoszowie, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników oraz wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości patriotycznych poświęconych bohaterom walk niepodległościowych na naszym terenie.

Relację z uroczystości prowadził także Przemysław Bednarczyk znany radomski historyk, reżyser, autor scenariuszy widowisk historycznych, który przygotowuje filmowy przewodnik po Powstaniu Listopadowym w widłach Pilicy i Wisły.

Danuta Błażyńska

Fot. Stanisław Błażyński