Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Lotników Ziemi Gniewoszowskiej.

Dzień 15 sierpnia 2018 r zapisał się w historii naszej gminy jako wyjątkowy. W roku 100 lecia postania Lotnictwa Polskiego oraz w 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, z udziałem znakomitych gości z polski i zagranicy, władz samorządowych i mieszkańców gminy odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Lotników Ziemi Gniewoszowskiej. Tablica ta została zamieszczona na zewnętrznej ścianie kościoła parafialnego w Gniewoszowie.

Uroczystości rozpoczęto Mszą świętą celebrowaną przez ks. prałata Edwarda Poniewierskiego Kanclerza Kurii Diecezji Radomskiej. Po zakończonej Mszy św. Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów powitał zaproszonych oraz wszystkich przybyłych gości, delegacje związków żołnierzy i stowarzyszeń oraz mieszkańców gminy. Podziękował ks. prałatowi za piękną homilię oraz ks. Stanisławowi Grzmil współgospodarzowi uroczystości, a także Pani Stanisławie Bachanek i Panu Wiesławowi Grudniak za opracowanie treści tablicy.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, minutą ciszy uczczono pamięć lotników. Następnie wójt Marcin Gac, Piotr Dela Przewodniczący Rady Gminy oraz Elżbieta Boguska córka por. art. pil. Jerzego Boguskiego, którego nazwisko widnieje na tablicy dokonali symbolicznego jej odsłonięcia.

Po poświęceniu tablicy przez ks. prałata Edwarda Poniewieskiego, w imieniu rodzin lotników słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości skierowała Pani Ewa Wesołowska. Słowa podziękowania do organizatorów skierował także płk pil. Ryszard Karpiński przedstawiciel Stowarzyszenia Lotników Polskich z Warszawy oraz st. chor.szt. w stanie spoczynku Mirosław Błażejczyk przedstawiciel Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 17 w Dęblinie oraz Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, który wręczył Marcinowi Szymonowi Gac dyplom uznania.

Na zakończenie pod tablicą wiązanki i kwiaty złożyli przedstawiciele: Związku Byłych żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 17 w Dęblinie oraz Związku Kombatantów i Byłych więźniów Politycznych,Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów RP, Powiatowego Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Kozienicach,Stowarzyszenia „NASZ BOREK”, Stowarzyszenia Miłośników Przeszłości „Gniewosz”,Ewa Wesołowska w imieniu rodziny Boguskich oraz przedstawiciele rodziny plut. pil. Władysława Wiraszki. Zapalone znicze złożyli przedstawiciel Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

Serdeczne podziękowania składamy: za patronat honorowy Andrzejowi Jungowi Staroście Powiatu Kozienickiego, za patronat medialny Telewizji „Nasz Powiat”, za oprawę wojskową płk dypl. pil Janowi Skowroń Dowódcy 42 bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Danuta Błażyńska

Fot.Stanisław Błażyński