Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W sobotę 21 kwietnia br. msza św. w intencji jubilatów, którą odprawił ksiądz Stanisław Grzmil, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie, rozpoczęła uroczystości wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Na wniosek Wójta Gminy Gniewoszów i postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale otrzymało 9 par małżeńskich z terenu naszej gminy.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – polskie cywilne odznaczenie państwowe, ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaką Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest medal w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie w środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie w środku umieszczony jest monogram RP, a w otoku napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Pan Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów otwierając uroczystości na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w swym przemówieniu podkreślił, iż złożona przysięga małżeńska zobowiązuje do bycia ze sobą w codziennym życiu, w radości i smutku oraz poprosił o receptę na tak długi związek. Następnie złożył jubilatom serdeczne życzenia i dokonał aktu dekoracji medalami, które są oficjalnym przypieczętowaniem wzoru małżeństwa.

Swoje życzenia dołączyli obecni na uroczystości Monika Gogacz Kierownik USC, Piotr Dela Przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów oraz Mariusz Szczepaniak Radny Gminy Gniewoszów.

W gronie Szanownych Jubilatów znalazły się pary małżeńskie:

  1. Państwo Stanisława i Edward Woś,
  2. Państwo Bogumiła i Edward Jedynakowie,
  3. Państwo Teresa i Adam Wieczorkowie,
  4. Państwo Łucja i Edward Woźniakowie,
  5. Państwo Krystyna i Tadeusz Gogaczowie,
  6. Państwo Halina i Kazimierz Jędrychowie,
  7. Państwo Krystyna i Jan Szewczykowie,
  8. Państwo Halina i Zygmunt Śmietankowie,
  9. Państwo Henryka i Piotr Telkowie.

Wszyscy Jubilaci otrzymali medale, listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu Zespołu „Jesienna Róża”, który przybył z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie z Dyrektor Moniką Bąkała ,by swoim śpiewem umilić czas Jubilatom. Słodki poczęstunek, toasty, tort oraz gromkie sto lat były zwieńczeniem uroczystości.

Szanownym Jubilatom serdecznie dziękujemy za przybycie i życzymy kolejnych, w zdrowiu, wzajemnym szacunku i miłości.

Danuta Błażyńska