Uroczystości patriotyczne w Gminie Gniewoszów

W niedzielę 6 sierpnia w Oleksowie odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów walczących o wolność ojczyzny w czasie powstania listopadowego, styczniowego oraz I i II wojny światowej.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji ojczyzny celebrowana przez ks Jarosława Jędrzejewskiego proboszcza parafii p. w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie, po zakończeniu której, Klub „Senior+” z Gniewoszowa zaprezentował krótki program artystyczny.

Następnie uczestnicy na czele z druhami z OSP przeszli na cmentarz parafialny, gdzie w kwaterze powstańczej odbyły się dalsze uroczystości .

Po odśpiewaniu Hymnu Polski i krótkiej modlitwie w intencji poległych głos zabrał Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, który powitał przybyłych gości, a byli nim, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kosztowniak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Tomasz Trela, reprezentujący Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, Lidia Ligorowska, Grzegorz Sotowski oraz Waldemar Witkowski – Radni Rady Powiatu Kozienickiego, delegacja 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz przedstawiciele służb mundurowych, radni i sołtysi Gminy Gniewoszów, delegacje stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów, druhów OSP, mieszkańcy oraz młodzież szkolna. Asystę honorową tworzyli żołnierze 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia.

Wójt w swoim przemówieniu powiedział między innymi:” Drodzy Państwo, dziś możemy tylko kultywować pamięć o naszych przodkach i próbować budować wśród młodych ludzi postawy świadomych obywateli, pragnących dobra nie tylko dla siebie, lecz także dla ludzi żyjących wokół. W codziennych zachowaniach propagować podstawowe zasady współczesnego patrioty: uczciwość, dostrzeganie drugiego człowieka i jego potrzeb, szacunek do języka i kraju, w którym żyjemy, dbanie o tradycję i propagowanie jej oraz poznawanie historii swojego narodu”.

Następnie głos zabrali przybyli goście, w swoich przemówieniach nawiązywali do tego, że wolność nie jest nam dana na zawsze, powinniśmy kultywować pamięć o naszych przodkach, którzy ją dla nas wywalczyli i przekazywać młodszym pokoleniom.

Na zakończenie w hołdzie bohaterom pod krzyżem w kwaterze powstańczej delegacje złożyły kwiaty i zapalone znicze.

Uroczystości zakończyła Wystawa historyczna z pokazem strzelania z oryginalnej armaty i broni czarnoprochowej.

Danuta Błażyńska