Uroczystości patriotyczne w Gniewoszowie

26 września 2021 r. w kościele Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie po raz kolejny uczczono pamięć Lotników ziemi gniewoszowskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji lotników celebrowana przez ks. Stanisława Grzmila proboszcza parafii.

We Mszy uczestniczyli: Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Artur Leszczyński Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie, Maciej Baran Przewodniczący, Piotr Telka i Mariusz Szczepaniak Wiceprzewodniczący oraz Piotr Bugaj i Mirosław Olejarz radni Rady Gminy Gniewoszów, Anita Pawlonka Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie, druhowie OSP Gniewoszów, Piotr Dela Sołtys wsi Gniewoszów, a także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy.

Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy obejrzeli wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów kl. V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie pod kierunkiem nauczycielek: Maryli Markiewicz, Agnieszki Marzysz oraz Bożeny Sykut.

Uroczystości przy tablicy pamiątkowej rozpoczęły słowa podziękowania, które Marcin Gac skierował do przybyłych oraz przypomnienie, że historią nie możemy żyć, ale pamięć o niej pielęgnować oraz dawać przykład młodym ludziom uczestnictwem w uroczystościach patriotycznych, bo wolność niedana jest nam na zawsze.

Następnie przyszedł czas na składanie kwiatów, jako pierwszy wiązankę pod tablicą upamiętniającą Lotników ziemi gniewoszowskiej, złożył w imieniu własnym oraz samorządu Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, a po nim kolejne delegacje:

  • Maciej Baran Przewodniczący oraz Mariusz Szczepaniak Wiceprzewodniczący w imieniu Rady Gminy Gniewoszów,
  • Koła Gospodyń Wiejskich w Borku „Nasz Borek”,
  • Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”,
  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie,
  • Sołectwa wsi Oleksów oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Oleksowie i Sławczynie,
  • Klubu Senior + w Gniewoszowie.

Podziękowania delegacjom za złożone kwiaty, piękny program artystyczny, ks. proboszczowi za współorganizację i przychylność, żołnierzom 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu za oprawę wojskową oraz wszystkim przybyłym za udział, zakończyły uroczystości.

Danuta Błażyńska