Uroczystości patriotyczne w Gniewoszowie.

„Moja Ojczyzna to historia,
Pamięć o poległych za nasz kraj,
Pamięć o tysiącach bohaterów
Niezłomnych jak stal!”

Dnia 25 września 2022 r. w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gniewoszowie, odbyły się uroczystości upamiętniające 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz Lotników ziemi gniewoszowskiej.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od mszy św. celebrowanej przez proboszcza parafii Stanisława Grzmila. Po mszy św. swój program artystyczny przedstawili uczniowie klasy szóstej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie pod kierunkiem Pani Maryli Markiewicz, którzy w przepięknym, wzruszającym stylu poprzez wiersze i piosenki oddali hołd bohaterom.

Po części artystycznej obecni na uroczystości udali się pod tablicę upamiętniającą lotników ziemi gniewoszowskiej, przy której wszystkich gości przywitał wójt Gminy Gniewoszów Pan Marcin Szymon Gac. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową. Jako pierwszy w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców wiązankę złożył Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów. Następnie wiązanki złożyli: Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, w imieniu Pana Pawła Pawłowskiego wiązankę złożył Pan Roman Kozłowski z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Pan Artur Leszczyński Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie, delegacja Zespołu- Szkolno Przedszkolnego w Gniewoszowie, sołectwo Sarnów wraz ze stowarzyszeniami, sołectwo Oleksów wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Oleksowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”, Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”, Klub Senior + z Gniewoszowa.

Po części oficjalnej wszystkich obecnych zaproszono na poczęstunek przygotowany przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym na uroczystość. Dziękujemy Pani Maryli Markiewicz oraz uczniom klasy szóstej za piękny program artystyczny, księdzu proboszczowi Stanisławowi Grzmilowi za przychylność i współorganizację uroczystości, dowództwu oraz żołnierzom 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu za oprawę wojskową. Szczególne podziękowania dla sponsorów, którymi są Restauracja „Verona” oraz GS Samopomoc Chłopska za pyszny żurek, Stowarzyszeniu „Lepsza Gmina Gniewoszów” za przygotowanie poczęstunku a także wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości.

Ewelina Molenda