Uroczystości patriotyczne w Oleksowie 2018

W niedzielę 16 września, w jubileuszowym roku 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie, oddano hołd bohaterom walk niepodległościowych. Organizatorami tej uroczystości byli: Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Samorząd gminy oraz ks. proboszcz Kazimierz Bąbka.

Patriotyczno religijne obchody upamiętniające uczestników powstania listopadowego z 1830 roku, styczniowego z roku 1863 oraz żołnierzy I i II wojny światowej, miały podniosły charakter. Rozpoczęła je Msza Święta koncelebrowana podczas, której wyjątkową homilię wygłosił ks. dr. Michał Krawczyk. We mszy św. uczestniczyły władze samorządowe gminy, delegacje stowarzyszeń, sołtysi i mieszkańcy poszczególnych miejscowości oraz uczniowie i zaproszeni goście.

Po zakończonym nabożeństwie zebrani wysłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Pogodna jesień”działającego przy Miejskim Domu Kultury w Zwoleniu.

Następnie orszak uczestników uroczystości na czele z pocztem sztandarowym, przeszedł przy dźwiękach melodii żołnierskich i patriotycznych na cmentarz parafialny.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów powitał zebranych, przypomniał uczestnikom trudną drogę do wolności oraz powiedział między innymi :

To dzięki wysiłkowi naszych rodaków, możemy kultywować naszą tradycję być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Żaden naród na świecie nie dokonał tego, czego dokonali nasi przodkowie. Po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość, która została okupiona ofiarą narodu Polskiego.

Następnie w imieniu samorządu oraz mieszkańców gminy złożył pod krzyżem upamiętniającym bohaterstwo żołnierza polskiego wiązankę kwiatów. Kolejno wieńce i kwiaty składały poszczególne delegacje:

 • Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Polskiego,
 • mieszkańców wsi Borek,
 • mieszkańców wsi Kociołek,
 • mieszkańców wsi Oleksów,
 • mieszkańców wsi Sarnów,
 • mieszkańców wsi Sławczyn,
 • mieszkańców wsi Wólka Bachańska,
 • delegacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie,
 • delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole,
 • delegacja Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie,
 • delegacja Stowarzyszenia Miłośników Przeszłości „Gniewosz”,
 • delegacja Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych w Kozienicach.

Po złożeniu kwiatów w hołdzie bohaterom, którzy walczyli i umierali za naszą Ojczyznę, wójt oraz przedstawiciel Urzędu Gminy złożyli zapalone znicze.

Podniosły charakter uroczystości podkreślił poczet sztandarowy, który wystawił Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie.

Wojskową asystę honorową podczas uroczystości tworzyli żołnierze 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z OSP Sarnów oraz policjanci z Komisariatu Policji w Gniewoszowie. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Po zakończonej uroczystości na uczestników czekała pyszna grochówka ( przygotowana przez ekipę kuchni Z S-P w Gniewoszowie), której sponsorami byli: radni z Borku Krzysztof Kołdej z żoną i Piotr Telka oraz Stanisław i Danuta Błażyńscy. Słodki poczęstunek przygotowało Stowarzyszenie „NASZ BOREK”. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej szczególnej uroczystości.

Niech pamięć o wszystkich, którzy walczyli, ginęli i cierpieli za wolną Polskę trwa nadal.

Danuta Błażyńska

Fot. Stanisław Błażyński