Uroczystości patriotyczne w Oleksowie.

Dnia 7 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00, w kościele p. w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie, wspólną modlitwą w intencji ojczyzny oraz poległych za jej wolność, oddano hołd bohaterom walk niepodległościowych.

We mszy uczestniczyli: Krzysztof Murawski- Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, reprezentujący Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Lidia Ligorowska, Grzegorz Sotowski oraz Waldemar Witkowski przedstawiciele Rady Powiatu, którzy przybyli w imieniu Krzysztofa Wolskiego Starosty Powiatu Kozienickiego.

Władze samorządowe reprezentowali Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Piotr Telka Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Zbigniew Koziara, Mirosław Olejarz, Piotr Bugaj oraz Jarosław Stępień radni Rady Gminy Gniewoszów.

Obecni na uroczystościach byli także: Artur Leszczyński Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie, przedstawiciele Zarządu Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych Warka oraz druhny i druhowie OSP Sarnów i Wysokie Koło.

Placówki oświatowe gminy Gniewoszów reprezentowała Anita Pawlonka wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie.

Uczestnikami tegorocznych uroczystości patriotycznych byli sołtysi, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i klubów oraz liczni mieszkańcy gminy Gniewoszów.

Po mszy sprawowanej przez ks. Jarosława Jędrzejewskiego proboszcza parafii Oleksów, który wygłosił wyjątkową homilię, program słowno– muzyczny przedstawili członkowie Klubu „Senior +” z Gniewoszowa.

Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z żołnierzami 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznych Warka, przeszli na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Po odśpiewaniu Hymnu Polski i krótkiej modlitwie odmówionej przez ks. Jarosława Jędrzejewskiego w intencji poległych, głos zabrał Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów.

Witając wszystkich zebranych powiedział między innymi „ojczyzna to ziemia i groby, ale także pamięć o bohaterach walczących o to, by ta ziemia wciąż trwała”.

Następnie głos zabrał Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, który zwracając się do wszystkich zebranych, podziękował władzom gminy za kultywowanie patriotyzmu oraz pielęgnowanie pamięci o bohaterach walczących za wolność naszej ojczyzny. Serdecznie podziękował za wyjątkową homilię ks. proboszczowi Jarosławowi Jędrzejewskiemu oraz przedstawicielom Klubu „Senior +” w Gniewoszowie za piękny program słowno- muzyczny. Dziękując wszystkim mieszkańcom oraz uczestnikom uroczystości za liczną obecność oraz okazywanie patriotyzmu i miłości do ojczyzny powiedział między innymi: „ cieszmy się z wolności, dzięki tym bohaterom jesteśmy wolni, naprawdę wolni…”, i nawiązując do homilii „…czy my dajemy tej naszej kochanej ojczyźnie tyle ile potrzeba ?”

Po zakończonych przemówieniach nastąpiło złożenie kwiatów.

Jako pierwszy wiązankę złożył Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, następnie Lidia Ligorowska, Grzegorz Sotowski oraz Waldemar Witkowski przedstawiciele Rady Powiatu.

W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców wiązankę złożył Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów. Następnie wiązanki składali:

Komendant Posterunku Policji w Gniewoszowie,

– delegacja Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,

– delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Sarnowie,

– delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole,

– delegacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie,

– delegacja sołectwa Borek,

– delegacja sołectwa Kociołek,

– delegacja sołectwa Oleksów i Koła Gospodyń Wiejskich w Oleksowie,

– delegacja sołectwa Sławczyn,

– delegacja sołectwa Sarnów,

– delegacja sołectwa Wólka Bachańska,

– delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”,

– delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Sarnowie „Sarenki”,

– delegacja Klubu Senior + w Gniewoszowie,

– delegacja Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”,

– delegacja Grupy Rekonstrukcji Historycznych Warka.

Po części oficjalnej na uczestników uroczystości czekały smakowite ciasta oraz bigos przygotowany przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Borku, Oleksowie i Sarnowie, którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również za asystę honorową dowództwu o raz żołnierzom 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu .

Podziękowania za pomoc kierujemy także, do druhów z OSP Sarnów i Wysokie Koło, policjantów z Komisariatu Policji w Gniewoszowie, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników oraz wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tych uroczystości.

Danuta Błażyńska

Fot. Stanisław Błażyński