Uroczystości patriotyczne w Oleksowie

Po raz kolejny w piękną słoneczną niedzielę 20 października w Oleksowie, odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające bohaterów walk niepodległościowych, w których uczestniczyły władze samorządowe gminy, delegacje placówek oświatowych, delegacje stowarzyszeń, sołtysi i mieszkańcy poszczególnych miejscowości.

Wspólną modlitwą w czasie Mszy św. o godz. 12:00 w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika , mieszkańcy Gminy Gniewoszów oddali cześć bohaterskim powstańcom i żołnierzom walczącym o niepodległość. Po Mszy św. koncelebrowanej przez proboszcza parafii ks. Kazimierza Bąbkę oraz ks. dr Arkadiusza Saternusa, który wygłosił wyjątkową homilię, uczestnicy wraz z pocztem sztandarowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie oraz żołnierzami 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu przeszli na cmentarz parafialny .

Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, w swoim wystąpieniu przywołał słowa homilii, podziękował wszystkim za obecność i tym samym za kultywowanie tradycji patriotycznych oraz w imieniu mieszkańców i samorządu złożył wiązankę kwiatów.

Następnie kwiaty składali przedstawiciele pozostałych delegacji:

  • delegacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie,
  • delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole,
  • mieszkańców wsi Borek,
  • mieszkańców wsi Oleksów,
  • mieszkańców wsi Sławczyn,
  • mieszkańców wsi Wólka Bachańska

Po zakończonej części oficjalnej na uczestników czekała smakowita grochówka serwowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Borku, do której część produktów sponsorował sołtys Paweł Wiraszka oraz pyszne słodkości przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie.

Nad bezpieczeństwem tych wyjątkowych uroczystości czuwali druhowie z OSP Sarnów oraz policjanci z Komisariatu Policji w Gniewoszowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości upamiętniających tamten trudny czas i jego bohaterów .

Danuta Błażyńska

Fot. Stanisław Błażyński