UWAGA

W dniu 10 kwietnia 2020r. (piątek) Urząd Gminy Gniewoszów kończy pracę o godzinie 13:00.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji komisji wyborczych przyjmowane są w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@gniewoszow.pl – nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Następnie oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres Urząd Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów – przy czym wówczas oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń pod numerem telefonu 503 502 094.