UWAGA!!!!

Od 1 lipca 2021 o świadczenia „Dobry Start” należy ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną w ZUS!!!!

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „DOBRY START” tzw. 300+ są przyjmowane od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wniosek i załączniki do wniosku składane są wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  1. profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS
  2. systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  3. systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny Emp@tia