Uwaga!!!

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia ogniska wirusa grypy ptaków – podtyp H5N1, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach przekazuje zalecania dotyczące zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób.


Zalecenia dla hodowców drobiu.