Uwaga hodowcy drobiu!

W związku z opublikowanym przez Głównego Lekarza Weterynarii komunikatem z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącym wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na fermie kur niosek w woj. wielkopolskim oraz niekorzystną sytuacją epidemiologiczną związaną z jesienno—zimowym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach poleca zachowywać szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób;
  • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/ burmistrz/ prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby  zakaźnej drobiu (nagły spadek nieśności, nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).