Uwaga, kontrola palenisk w gminie Gniewoszów

Pracownicy Urzędu Gminy Gniewoszów w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, zgodnie z uchwałą antysmogową przeprowadzają kontrole palenisk. Przeprowadzane są zarówno kontrole interwencyjne, jak również wynikające z harmonogramu uchwały antysmogowej. Ilość kontroli wymaganych do przeprowadzenia została uzależniona od liczby mieszkańców w gminie oraz kotłów niezbędnych do wymiany.
Oznacza to, że niezależnie od podejrzeń, kontroli może zostać poddany każdy budynek w gminie Gniewoszów.

Kontrola przeprowadzana jest przez minimum dwóch pracowników Urzędu Gminy, posiadających legitymacje służbowe podpisane przez Wójta Gminy Gniewoszów. Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach od 6.00 do 22.00, bez wcześniejszego zawiadomienia. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają: rodzaj stosowanego urządzenia grzewczego, materiały przygotowane do spalania oraz w przypadku podejrzenia spalania odpadów, popiół. Kontrolujący mogą wykonać zdjęcia oraz poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących posiadanego kotła oraz zakupionego opału. Podczas kontroli sporządzony zostaje protokół.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku może spodziewać się ponownej kontroli, dotyczącej sposobu usunięcia nieprawidłowości.