UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach stwierdzono brak przydatności do spożycia wody z ujęcia wody w Gniewoszowie ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli (nie jest to bakteria Escherichia coli), nie są to bakterie fekalne, chorobotwórcze. W związku z powyższym woda w miejscowości Gniewoszów nie nadaje się do spożycia przez ludzi do odwołania. O dalszych działaniach mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Mieszkańcy mogą się zgłaszać po wodę butelkowaną o pojemności 5 litrów na osobę w godzinach 11:00 – 18:00. Woda będzie rozdawana w budynku Remizy OSP. Większe potrzeby wody pitnej proszę zgłaszać do urzędu pod numer telefonu 48 6215003.

W przypadku niemożności pobrania wody w w/w godzinach prosimy o kontakt pod numer telefonu 502 850 136.

 

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac