Uwaga mieszkańcy

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI

SARNÓW, ZWOLA, MIEŚCISKO, KOCIOŁEK, ZDUNKÓW, MARIANÓW, MARKOWOLA KOLONIA, MARKOWOLA, BOGUSZÓWKA, WYSOKIE KOŁO, PODMIEŚCIE, REGÓW NOWY

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach stwierdzono brak przydatności do spożycia wody z ujęcia wody w Zdunkowie ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli (nie jest to bakteria Escherichia coli), nie są to bakterie fekalne, chorobotwórcze.

Aktualnie jakość wody w wodociągu Zdunków jest doprowadzana do dopuszczalnych przepisami prawa wartości.W dniu 28.06.2017r. (środa) zostaną pobrane przez PPIS kolejne próbki wody, wyniki będą znane w piątek 30.06.2017r.

W związku z powyższym woda w wymienionych wyżej miejscowościach nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy otrzymają kolejną dostawę wody butelkowanej o pojemności 5 litrów na osobę w dniu 29.06.2017r. (czwartek). Większe potrzeby wody pitnej proszę zgłaszać do urzędu pod numer telefonu 48 6215003.

Po otrzymaniu wyników badań wody zostaną Państwo poinformowani o dalszych działaniach.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac