UWAGA! OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE KOTÓW

W związku z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach, zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wojewody mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy (Dz.Urz. Woj.Maz.z 2021 poz. 12651), został wprowadzony nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na całym obszarze zagrożonym wścieklizną.

Więcej informacji