UWAGA!

mieszkańcy miejscowości: Regów Stary, Oleksów, Borek, Sławczyn, Zalesie, Wólka Bachańska.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kozienicach stwierdzono brak przydatności do spożycia wody z ujęcia wody w Oleksowie ze względu na ponadnormatywną liczbę enterokoków kałowych. W związku z powyższym woda w wyżej wymienionych miejscowościach nie nadaje się do spożycia przez ludzi do odwołania. O dalszych działaniach mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Mieszkańcom wyżej wymienionych miejscowości będzie dostarczona do posesji woda butelkowana o pojemności 5 l w dniu 31 maja 2019 r. w godzinach wieczornych, w dniu 1 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie

Wójt Gminy Gniewoszów
Marcin  Gac