Warsztaty POPŻ w sierpniu 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, iż w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będą realizowane działania towarzyszące dla osób korzystających ze wsparcia z POPŻ w gminie Gniewoszów.

W dniu 11 sierpnia 2021r. w Klubie Seniora OSP Gniewoszów od godziny 9.00 odbędą się kolejne warsztaty tematyczne min. kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne i dotyczące zdrowego żywienia, na które serdecznie zapraszamy.

Warsztaty są obowiązkowym elementem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD