Wieczorki taneczne w Klubie „Senior +”

Kwiecień i maj 2023 r. to szereg spotkań niedzielnych, podczas których seniorzy siedząc przy wspólnym stole, przy kawie i ciasteczku, rozmawiają na różne tematy, żartują, śpiewają oraz tańczą. Takie spotkania bardzo integrują ludzi i przeciwdziałają samotności. Integracji seniorów sprzyja również swobodna atmosfera i przyjazny klimat.

E. Łyszcz