Wieczornica poświęcona Romualdowi Trauguttowi

23 lutego 2024 r. panie i panowie z klubu wzięli udział w spotkaniu, które miało na celu przybliżenie postaci Romualda Traugutta, dyktatora powstania styczniowego. Na początku obejrzeli występ w wykonaniu przedstawicielek Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”. Następnie  Krzysztof Zając, prezes Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych przedstawił prezentację  na temat wydarzeń, osób i miejsc pamięci związanych z Powstaniem Styczniowym na terenie Powiatu Kozienickiego. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Borku przygotowały  pieśni patriotyczne na tę okoliczność. Klub „Senior +” był współorganizatorem w/w uroczystości patriotycznej.

E. Łyszcz