Wiosenne prace polowe

Praca rolnika jest ciężka i niebezpieczna. Sezonowość prac w polu i zmiany pogody powodują konieczność dłuższej pracy w ciągu dnia, nawet kilkanaście godzin na dobę. Często towarzyszy jej pośpiech, który połączony ze zmęczeniem i brakiem odpoczynku może powodować niebezpieczne sytuacje. Można się przed nimi uchronić.  Zmniejszenie ryzyka wypadku to przede wszystkim sprawa wiedzy, wyobraźni, ostrożności i stosowania się do zasad bezpiecznej pracy.

Podstawowe wiosenne prace uprawowe to: orka, bronowanie, kultywatorowanie oraz wałowanie gleby. Przy tych pracach stosuje się wiele typów maszyn: pługi, pługo-frezarki, glebogryzarki, brony, wały i inne. Coraz powszechniej używane są zestawy uprawowe.

Aby bezpiecznie przeprowadzić wiosenne prace polowe, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

 1. Wszelkie naprawy, czyszczenie, wymianę lemieszy i innych narzędzi maszyn zawieszanych do mechanicznej uprawy gleby można wykonać wyłącznie po odłączeniu maszyny od napędu, wygaszeniu silnika ciągnika oraz oparciu maszyny na ziemi lub – jeżeli sytuacja tego wymaga – o mocną podporę. Nie wolno poprzestać jedynie na uniesieniu maszyny siłownikiem hydraulicznym!
 2. Podczas załadunku, rozładunku oraz rozsiewania pylistych nawozów mineralnych oraz wapna nawozowego należy stosować kombinezon ochronny, półmaski przeciwpyłowe oraz okulary ochronne.
 3. Przy rozrzucaniu obornika zabronione jest przebywanie na przyczepie rozrzutnika obornika. Z uwagi na możliwą obecność w rozrzucanym oborniku kamieni, kawałków metali i podobnych przedmiotów nie wolno dopuszczać osób postronnych na odległość mniejszą niż 50 m z tyłu pracującego rozrzutnika.
 4. Podczas eksploatacji siewnika zbożowego:
 • przed zawieszeniem lub zdjęciem siewnika z trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika, należy ustawić dźwignię podnośnika hydraulicznego w położenie, w którym wykluczone jest niezamierzone wydźwignięcie lub opuszczenie maszyny,
 • podczas przejazdów transportowych z wydźwigniętym siewnikiem dźwignia sterowania podnośnika hydraulicznego musi być zawsze zabezpieczona przed opuszczeniem,
 • w czasie wysiewu nasion zaprawianych należy ściśle przestrzegać zaleceń zamieszczonych w instrukcji – etykiecie na opakowaniu oraz używać zalecanej w tych instrukcjach odzieży ochronnej i środków ochrony dróg oddechowych,
 • przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej siewnika odbywać się może wyłącznie za pomocą drewnianej łopatki,
 • przy agregowaniu cięższych siewników z ciągnikami o mocy niż 60 KM należy dodatkowo obciążać przednią oś ciągnika.

5. Podczas eksploatacji sadzarki do ziemniaków:

 • zbiornik sadzarki można napełnić sadzeniakami przy wyłączonym silniku oraz ciągniku zabezpieczonym przed stoczeniem się,
 • przy pracach na pochyłościach należy zmniejszyć prędkość roboczą i pracować z odpowiednio skróconymi cięgnami podnośnika hydraulicznego, by wyeliminować kołysanie się sadzarki,
 • na czas przejazdu po drogach publicznych należy zdemontować lewy i prawy korpus obsypujący.

TO JEST ZABRONIONE:

 • praca siewnikiem na pochyłościach większych niż 12°,
 • transport siewnika z napełnioną ziarnem skrzynią nasienną oraz przewożenie na niej ludzi,
 • przegarnianie ręką nasion w skrzyni nasiennej,
 • praca sadzarką bez osłon zespołu napinająco-zasypowego,
 • zbliżanie rąk do pracujących łańcuchów przenośników kubełkowych w trakcie sadzenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną trwałych okaleczeń dłoni, gdy ręka dostanie się między czerpak lub koło i kaptur osłon,
 •  wchodzenie podczas napraw pod uniesioną sadzarkę, jeżeli nie jest podparta i zabezpieczona przed opadnięciem.

Źródło: Pracuj bezpiecznie – poradnik dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego życzy Państwu bezwypadkowej pracy. Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej placówki terenowej Kasy, jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.

Jest to obowiązek wynikający  z art. 45 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2017  poz. 2336) Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny lub inna osoba w dowolny sposób:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • na piśmie,
 • pocztą elektroniczną.

Placówka Terenowa

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w  Kozienicach