Wniosek o oszacowanie szkód

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły w dniach 16-21 kwietnia 2017 roku, że wszyscy poszkodowani mogą składać do Urzędu Gminy w Gniewoszowie do dnia 15 maja 2017 roku wypełniony wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (przymrozków wiosennych) w gospodarstwie wraz z kopią wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok, kopią zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Wniosek można pobrać u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pokój nr 12) lub na poniżej.

Uwaga: powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym do ARiMR w 2017 r.

Nadmienia się, że po otrzymaniu wypełnionych wniosków Komisja Gminna przystąpi do szacowania strat, o terminie i miejscu rolnicy zostaną powiadomieni oddzielnym ogłoszeniem.