Wybory do Izb Rolniczych

W dniu 24 września 2023 r. (niedziela) odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Mazowiecka Izba rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.

Na stronie internetowej Mazowieckiej Izby Rolniczej (www.mir.pl) funkcjonuje zakładka „Wybory do Izb Rolniczych 24.09.2023”, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego. Strona będzie na bieżąco aktualizowana o kolejne informacje.


Obwieszczenie nr 1

Obwieszczenie nr 2

Obwieszczenie nr 3