Wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Treść dokumentu