Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie

Zakończyły się prace związane z  modernizacją źródła ciepła tj. wymianie kotła węglowego na kocioł olejowy w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła” nazwa zadania „Demontaż starej instalacji źródła ciepła, zakup i montaż nowej instalacji technologicznej źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikami na paliwo, czujnikiem tlenu węgla, rozruch technologiczny instalacji i urządzeń w budynku Urzędu Gminy Gniewoszów”.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

„Demontaż starej instalacji źródła ciepła, zakup i montaż nowej instalacji technologicznej źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikami na paliwo, czujnikiem tlenu węgla, rozruch technologiczny instalacji i urządzeń w budynku Urzędu Gminy Gniewoszów” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 121.597,31 zł.