XVII Dożynki Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2021

Dożynki, Święto plonów – to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obecnie dożynki są połączeniem dwóch staropolskich zwyczajów okrężnego oraz dożynek, które w przeszłości były osobnymi, blisko sąsiadującymi świętami, jak pisał Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej.

Święto plonów to przede wszystkim  doskonała okazja do złożenia dziękczynienia za zbiory oraz podziękowania rolnikom za ich całoroczny trud. W tym roku uczestników XVII Dożynek Powiatu Kozienickiego gościła Gmina Gniewoszów.

29 sierpnia 2021 r uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji rolników w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego Biskupa Pomocniczego Diecezji Radomskiej. Po zakończonej Mszy barwny korowód delegacji wieńcowych oraz pozostałych uczestników śpiewająco poprowadził Ludowy Zespół Artystyczny Promni SGGW im. Z. Solarzowej na boisko szkolne, na którym odbyły się dalsze obrzędy dożynkowe.

Przybyłych gości powitali gospodarze tegorocznych Dożynek Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski i Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac. Wśród przybyłych byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Posłowie na Sejm RP Agnieszka Górska i Anna Kwiecień, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice i Wójtowie Gmin z terenu powiatu kozienickiego, Przewodniczący i Radni Rady Powiatu Kozienickiego, Przewodniczący oraz Radni Rad Gmin, a przede wszystkim rolnicy z terenu powiatu kozienickiego.

Następnie po wniesieniu przez Starostów Dożynek Annę Kozieł i Mariusza Bachanka bochna chleba dożynkowego, odbył się tradycyjny obrzęd dzielenia chleba. Oni to wypowiadając słowa „Oto trud naszej ziemi – dzielcie nim sprawiedliwie” przekazali bochen chleba gospodarzom dożynek – Staroście Powiatu Kozienickiego Krzysztofowi Wolskiemu oraz Wójtowi Gminy Gniewoszów Marcinowi Gac, którzy podzielili go między wszystkich uczestników.

Po obrzędzie dzielenia chleba głos zabrali zaproszeni goście między innymi – Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Posłanka Agnieszka Górska, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski.

Podczas tegorocznych dożynek wyróżniającym się rolnikom z terenu powiatu kozienickiego zostały wręczone odznaki honorowe przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”, w bieżącym roku otrzymało je 15 rolników, w tym 6 z Gminy Gniewoszów.

Ważnym elementem uroczystości  była prezentacja pięknych wieńców dożynkowych wykonanych z kłosów zbóż, owoców i warzyw oraz polnych kwiatów. Tegoroczną główną nagrodę zdobył wieniec reprezentujący gminę Sieciechów, drugie miejsce zajął wieniec Gminy Kozienice, a trzecie miejsce otrzymał wieniec Gminy Gniewoszów.

Aby podnieść rangę Konkursu „Najładniejsze podwórko wizytówką mojej miejscowości” w w tym roku w czasie Dożynek wręczono nagrody laureatom IV edycji konkursu. W roku 2021 komisja konkursowa obejrzała 5 ogrodów przydomowych i przyznała następujące nagrody: I nagroda Wioletta Kosik, II nagroda Teresa Filiks, a III nagrodę otrzymała Bożena Sadownik.

Uczestnicy Dożynek mogli wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami oraz obejrzeć liczne wystawy i skosztować potraw Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych miodów na stoisku Edukacyjnej Zagrody Pszczelarskiej, a także uczestniczyć w warsztatach pieczenia chleba. Chętni mogli zaszczepić się w plenerowym punkcie szczepień zorganizowanym przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, skorzystało z tej możliwości 14 osób.

Ciekawy program artystyczny zadowolił gusta wielu uczestników. Nastrój ludowości wydarzenia kontynuowały występy Zespołów: Promni, Kłoczewiacy oraz Słowiczanki. „Trojak” i „Polonez” w wykonaniu uczniów z PSP Wysokie Koło wzruszyły publiczność, a występ uczniów z Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Gniewoszowie nagrodzono gromkimi brawami. Na chwilę widzowie przenieśli się też do słonecznej Italii z Zespołem Alberto Amatiego. Dużą liczbę fanów przed sceną zgromadził zespół Playboys, który był Gwiazdą Wieczoru. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy muzyce zespołu C.D.N.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerami Wydarzenia byli: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. i Polskie Pomidory S.A., ponadto partnerami tegorocznych Dożynek byli również: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Firma Handlowo-Usługowa „WiR”, Fabryka Domów Bogucin, ELGIS Garbatka, Pcomp3000, SOLEDO, Firma Expol, PPHU FENIX, Kwiaciarnia Tęcza, Zakład Mleczarski Obory, Mazowiecka Izba Rolnicza, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, DELTA Electronics Poland, Winnica Wieczorków. Wszystkim partnerom i współorganizatorom serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również druhom z OSP Gniewoszów, Sarnów i Wysokie Koło za wszelką pomoc oraz policjantom z Komisariatu Policji w Gniewoszowie za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dożynek oraz tym którzy włączyli się w przygotowania i piękną oprawę święta plonów.
Patronat honorowy nad XVII Dożynkami Powiatu Kozienickiego „Gniewoszów 2021” sprawowali Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.