XX Dni otwarte Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

Spotkanie, kierowane zarówno do sadowników, jak i producentów warzyw, ma na celu popularyzację wyników badań prowadzonych w zakładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Podczas wykładów i prezentacji doświadczeń przybyłym uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, wdrożenia nowoczesnych metod efektywnej produkcji oraz aktualne prace badawcze z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, także te, które są
prowadzone w ramach realizowanych w Instytucie Programów Wieloletnich (2015-2020),

W programie tegorocznego Dnia Otwartych Drzwi przewidujemy:

  • zwiedzanie doświadczeń w grupach tematycznych w Sadzie Doświadczalnym IO w Dąbrowicach oraz na polach doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach;
  • przegląd kwater gatunkowych;
  • wykłady i poradnictwo prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa:
  • panoramę firm oferujących sprzęt, środki produkcji i usługi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.