„Za naszą i waszą wolność”

Powstanie styczniowe wybuchło w nocny z 21 na 22 stycznia 1863 r. i było ostatnim takim i o takiej sile zrywem polskim w XIX wieku. Przyczyniło się ono do wewnętrznego umocnienia narodu polskiego, a przede wszystkim stanowiło moment zwrotny w tworzeniu się narodu polskiego. Dla upamiętnienia tych wszystkich wydarzeń Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Sarnowie, postanowiła oddać hołd poległym w powstaniu, zapalając znicz na grobie powstańców na cmentarzu parafialnym w Oleksowie. Oddali przez to hołd osobom, które są dla nas symbolem patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. Ludziom, którzy brali udział w największym zrywie narodowowyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. I mimo, iż ponieśli klęskę to umocniła się w nich polska świadomość narodowa, która przyczyniła się do odzyskania niepodległości w następnych pokoleniach.

Opiekun MDP

Ewelina Molenda