Zakup paliwa stałego

dla gospodarstw domowych w ramach tzw. sprzedaży końcowej.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W związku z powyższym Gmina Gniewoszów ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w ilości:

– 6,6 t  Karlik-Ekogroszek – KWK Piast-Ziemowit (Wola)

– 30,5 t Orzech – KWK Piast-Ziemowit ruch Ziemowit.

Podstawą zakupu będzie wniosek lub zaświadczenie złożone w Urzędzie Gminy Gniewoszów przy ul. Lubelskiej 16, w pokoju nr 9 w terminie od 5 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski o zakup będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Przy sprzedaży końcowej nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska