Zapraszamy do korzystania z placów zabaw!!!

Urząd Gminy Gniewoszów i Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” serdecznie zapraszają mieszkańców, a w sposób szczególny dzieci i młodzież do 24 roku życia, do korzystania z wyposażenia dwóch nowych placów zabaw, zlokalizowanych w miejscowościach: Oleksów 63 oraz Sarnów 21.

Place zabaw zostały zrealizowane z projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w ramach podziałania 19.2 – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Obydwa place zabaw składają się z urządzeń przeznaczonych do rekreacji oraz aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Zostały one przygotowane pod kątem spełnienia oczekiwań dzieci i młodzieży do 24 roku życia, po konsultacjach na etapie przygotowywania dokumentów konkursowych. W ich skład wchodzą m.in: huśtawki, piaskownice czy zestawy rekreacyjno – wieżowe.

Place zabaw są ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich chętnych, więc każdy może z nich korzystać, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Z naszej strony mamy nadzieję, że przedsięwzięcie będzie budziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Gniewoszów oraz będzie stanowić alternatywną formę spędzania czasu dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z placów zabaw!!!