Zapraszamy do udziału w konkursie

„Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości”

Celem konkursu jest poprawa estetyki wsi, dbałość o własne podwórka oraz wspólną przestrzeń rekreacyjną, integracja wspólnot wiejskich i podejmowanie inicjatyw na rzecz piękna terenów wspólnych.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia