Zapraszamy do współpracy!

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza przedsiębiorców, pracodawców i osoby bezrobotne do współpracy przy realizacji form aktywizacji osób bezrobotnych. Cały czas posiadamy środki krajowe oraz unijne między innymi na: staże, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Wnioski należy pobrać ze strony: https://kozienice.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Informacje na temat poszczególnych form wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów: 48 614 66 81, wew. 46 – staże i prace interwencyjne, 48 614 66 51, wew. 45 – szkolenia, wew. 34 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, wew. 41 – bony na zasiedlenie oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice.