ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” (DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJI)

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że dnia 22 maja 2024 r. o godzinie 18.00 w budynku  Urzędu Gminy Gniewoszów (sala konferencyjna), w ramach działalności Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi pozyskaniem środków finansowych na realizację  zadań w ramach programu. Właściciele budynków mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej  jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Przedstawione zostaną założenia Programu, warunki uczestnictwa, zakres i wysokość możliwego do uzyskania wsparcia oraz procedura przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie poprowadzi Pan Radosław Litwa.

–  Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska –