Zaproszenie

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” (DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJI)

Szanowni Państwo,

26 maja 2021 roku Gmina Gniewoszów zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

W ramach programu właściciele budynków mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej  jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze” odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Gniewoszowie, ul. Konopnickiej 19. Spotkanie poprowadzi Pan Radosław Litwa.

W urzędzie gminy Gniewoszów został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym pracownicy udzielają niezbędnych informacji i pomagają wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Poniżej link do informacji na temat programu „Czyste Powietrze”:

https://czystepowietrze.gov.pl/