ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego” – poprawione z ujednoliconymi zasadami płatności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT