Zaproszenie na L sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w L sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
  2. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
  3. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
  4. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektyw a na lata 2027-2030”. Dokument znajduje się na stronie:
   Program ochrony środowiska dla gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030
   Prognoza oddziaływania na środowisko ”Programu ochrony środowiska dla gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”
 6. Pytania i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.