Zaproszenie na powiatowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” oraz Piknik z PRODUKTEM POLSKIM.