Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran