Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 5. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych w gminie Gniewoszów- przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/79/19 Rady Gminy w Gniewoszowi z dnia 27 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.