Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2016r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI i XVII sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na nabycie odpłatne prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniewoszów Pana Marcina Szymona Gac.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/68/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Zapytania i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.