Zaproszenie na XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 17 grudnia 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.