Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 30 marca 2021r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  2. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2021;
  3. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7.  Zamknięcie obrad.