Zaproszenie na XXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 06 sierpnia 2021r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.