Zaprzysiężenie wójta Gminy Gniewoszów

logo12 lipca 2016r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy w Gniewoszowie w kadencji 2014-2018. Uroczysta sesja Rady Gminy Gniewoszów została zwołana w drodze Postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 05 czerwca 2016r. Jednocześnie Komisarz Wyborczy ustalił porządek sesji Rady Gminy. Przewidywał on tylko dwa punkty: wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Gniewoszów.

Uroczystą sesję poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Telka. Z wielkim wzruszeniem powitał Wójta elekta Marcina Szymona Gac oraz przybyłych gości. Obrady sesji zaszczycili swoją obecnością: Józef Cytryniak – pełniący obowiązki Wójta Gminy Gniewoszów, Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego, Barbara Woszczyk i Grzegorz Sotowski – Radni Powiatu Kozienickiego, Tomasz Cybulski – Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach, Jarosław Szczypiór – Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie, Grzegorz Skomra – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Kozienicach, Przewodnicząca i Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie, sołtysi, dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Gniewoszów oraz pracownicy Urzędu Gminy. Nie zabrakło również licznie przybyłych mieszkańców Gminy, którzy osobiście zechcieli pogratulować nowemu Wójtowi. Wśród publiczności obecny był ojciec Wójta, Władysław Gac. W tym szczególnym dniu nie zabrakło lokalnej telewizji „Kronika Kozienicka”.