Zapytanie ofertowe

Zapytanie dotyczące odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów.