Zarządzenie Nr 57/2017

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Pełna treść zarządzenia